Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Drobné sakrální památky

Vážení návštěvníci,

      v sekci věnované drobným památkám jsou k dispozici přehledy obnovených památek, památek čekajících na opravu a památek odcizených nebo zničených. Přehled památek obnovených naším spolkem je úplný, v ostatních sekcích je zařazeno pouze několik vybraných památek. Všechny dosud uveřejněné památky můžete také vyhledávat podle jejich umístění v přehledu drobných památek, řazeném podle katastrů a obcí.

      Přehledy památek jsou doplňovány postupně tak, jak nám to čas dovolí...

      Prosíme Vás o pomoc s identifikací neznámého křížku.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/