Sponzorská spolupráce

Sponzorské příspěvky lze poskytnout formou finančních prostředků i např. formou stavebního materiálu, který by byl použit pro opravu drobných památek. Sponzorům, fyzickým a právnickým osobám, zaručíme přímé použití sponzorského daru na opravu vybrané konkrétní drobné památky. Transparentním způsobem opravu provedeme a náklady na opravu doložíme. Bez přímého souhlasu sponzora nebude žádná část darované finanční částky použita na jiné účely (např. na výdaje použité pro chod spolku).

Na přání sponzora spolek vystaví potvrzení o sponzorském daru, potřebné pro daňové účely dárce. Spolek, se souhlasem sponzora, mediálně dárce zviditelní.

Účet pro zasílání příspěvků je zřízen u Fio banky. Číslo účtu: 2900877966 / 2010.


Dokumenty: