Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Boží muka u silnice do Ždírce

Boží muka u silnice do Ždírce - listopad 2006 sloupová Boží muka

Katastr: Tachov     Obec: Tachov

Boží muka stojí na pravé straně silnice do Ždírce, v levotočivé zatáčce asi 300 m za Tachovem.

Popis: Pískovcová Boží muka jsou osazená do nového betonového fundamentu s čepem. V patce Božích muk je na přední straně mělký výklenek, dřík je hranolovitý, v hlavici je na přední straně hlubší půlkruhovitě zaklenutá nika. V ní je osazen malovaný obrázek Nejsvětější Trojice. Do vrcholu hlavice je osazen kovový křížek. Původně byly u niky v hlavici otvory po osazené mřížce.

Oprava Božích muk, listopad 2006:
      Před opravou byla celá Boží muka povalená na zemi a zlomená na tři části, pískovec byl povrchově poškozen. Obrázek a křížek chyběly. Památka původně stála u stromu blíže k poli.
      Na začátku opravy nechal Obecní úřad v Tachově vybetonovat nový fundament. Všechny části Božích muk byly odvezeny k opravě, byly propojeny čepy, poškozená místa byla opravena umělým pískovcem a celý objekt byl zpatinován do jednotné barvy. Poté byla opravená pískovcová Boží muka osazena na fundament. Do výklenku hlavice byl vsazen obrázek Nejsvětější Trojice a do hlavice byl osazen nový kovový křížek.
      Celou opravu provedl člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, náklady uhradil Obecní úřad v Tachově.

Stav památky před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/