Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž U Sedmi trpaslíků

Kříž U Sedmi trpaslíků - 13.9.2014 kříž s kamenným soklem

Katastr: Bukovany     Obec: Nový Bor

Kříž stojí na levé straně silnice z Pihelu do Sloupu necelých 100 m před hostincem U Sedmi trpaslíků.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvojstupňový pískovcový podstavec, na jehož spodní části je vpředu vystouplá plocha s rytým nápisem: ERRICHTET VON DER ? MARIA ?? AUS ? IM JAHRE 1839. Sokl má na přední straně niku, po jejíchž stranách jsou svislé vystouplé pásy s paticí a hlavicí. Na soklu je římsovitá hlavice, která se směrem vzhůru zužuje. Do hlavice je osazena patka původního litinového kříže, na kterou je připevněn nový kovaný kříž s doplněným korpusem Krista, pocházejícím z jiného kříže.

Oprava kříže, 2014:
      Před opravou byl podstavec zanesen zeminou, povrch pískovce byl poškozen a litinový kříž byl ulomen. Během opravy byla doplněna nová horní část kovového kříže s korpusem Krista, byla opravena drobná poškození pískovcových částí památky, odkopána zemina od paty podstavce a okolí upraveno.
      Opravu provedl člen spolku Vojtěch Král z Oken u Doks, finanční prostředky poskytly Lesy ČR.

Stav kříže před opravou, 4.9.2013

Oprava kříže, 2015:
      Na jaře roku 2015 byl na soklu kříže osazen obrázek "Útěk sv. Rodiny do Egypta" od Vojtěcha Krále z Oken u Doks.

Kříže s novým obrázkem, 18.5.2015 Útěk sv. Rodiny do Egypta, 23.5.2015

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/