Kříž u spojovací cesty pod Hvozdem

Kříž s kamenným soklem

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Kříž stojí u spojovací cesty mezi silničkami pod Hvozd a do osady Hain.

Nutná oprava kříže:

Zrestaurování, oprava sošky Krista (připevnění uražené nohy a vyčištění postavce a okolí.