Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž pod Ovčím vrchem

Kříž pod Ovčím vrchem kříž s kamenným soklem

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Kříž stojí u boční cesty mezi domy jižně od silničky, vedoucí ze středu obce pod Hvozd, asi 250 m od návsi.

Nutná oprava kříže:
      Zrestaurování, prořezání stromů, pod kterými se nachází a vyčištění postavce a okolí.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/