Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v lukách západně od obce

Kříž v lukách západně od obce - září 2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Kozly     Obec: Kozly

Kříž stojí u bývalé cesty v remízku mezi loukami na jižním svahu Kozelského hřbetu asi 800 m západně od Kozlů a 400 m nad silnicí do osady Kolné.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec obdélníkového půdorysu, který má na přední straně rytý dvojitý rám. Sokl má vpředu výklenek, do něhož je vložena poškozená kamenná deska s nečitelným rytým nápisem, nad ní je vystouplý reliéf Božího oka s paprsky. Široká hlavice má do stran vysazené římsy a její užší horní část je po odlomení litinového kříže poškozená.

Oprava kříže, květen-září 2006:
      Před opravou ležel povalený sokl i hlavice na zemi, podstavec s fundamentem byl posunut a litinový kříž chyběl. Okolí památky bylo zarostlé.
      Obnova započala v květnu, kdy byl jeřábem srovnán fundament s podstavcem a na něj byl postaven povalený sokl s hlavicí. V září byl do hlavice osazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.
      Na opravě se podíleli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller, náklady zaplatil Obecní úřad Kozly.

Stav kříže před opravou, 6.5.2006 Zbytky památky po vyřezání křovin, 6.5.2006 Kamenný sokl po sestavení, 6.5.2006

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/