Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Jägerbauerovo zastavení

Jägerbauerovo zastavení - 2.7.2019 Kamenná výklenková kaplička s křížem na velké kamenné mohyle.

Katastr: Martiněves u Děčína     Obec: Jílové

Kaplička stojí na kamenné mohyle u staré lesní cesty z Martiněvsi do Krásného Studence, asi 1 km jihovýchodně od Martiněvsi.

Bližší informace o zastavení najdete v článku Karla Steina, otištěném v Děčínských vlastivědných zprávách 1/2019.

Původní stav kříže Jägerbauerkreuz nad Martiněvsí u Děčína. Brigáda na opravě kamenné mohyly pod kapličkou, 20. října 2018:

      V sobotu 20. října se sešlo 25 místních i přespolních dobrovolníků, včetně dvou členů našeho spolku, na brigádě mezi Martiněvsí a Krásným Studencem, aby pokračovali v opravě mohyly Jägerbauerova kříže. Bylo vyčištěno okolí a postupně je opravována vrchní rozvalená část kamenné mohyly. Na jaře byly kamenné části podstavce odvezeny do Děčína ke kameníkovi p. Pokornému, který vysekal z pískovce nový podstavec a koule hlavice. Byla také vyrobena kopie kovaného kříže. Letos přispělo na opravu Město Jílové částkou 40.000 Kč, Nadace OF částkou 20.000 Kč a náš spolek částkou 22.280 Kč. Zbývá ještě sehnat částku cca 100.000 Kč, aby mohla být oprava dokončena příští rok.

Pozůstatky Jägerbauerova zastavení v Jílovém u Děčína, listopad 2011. Zničená kamenná mohyla pod kapličkou.

Části památky v dílně kameníka p. Pokorného. Nové pískovcové koule a kovaný kříž.

Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení. Brigáda na opravě mohyly Jägerbauerova zastavení.

Dokončení obnovy Jägerbauerova zastavení, 2. července 2019:

Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení. Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení. Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení. Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení. Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení. Dokončení opravy Jägerbauerova zastavení.

Požehnání Jägerbauerova zastavení
      Obnovené Jägerbauerovo zastavení bylo slavnostně požehnáno v sobotu 12. října 2019 po 14. hodině.

Požehnání Jägerbauerova zastavení, 12.10.2019. Požehnání Jägerbauerova zastavení, 12.10.2019. Požehnání Jägerbauerova zastavení, 12.10.2019. Požehnání Jägerbauerova zastavení, 12.10.2019. Požehnání Jägerbauerova zastavení, 12.10.2019.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/