Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička nad Loubským dolem

Kaplička nad Loubským dolem - 16.11.2004 kamenná kaplička

Katastr: Loubí     Obec: Holany

Kaplička stojí na okraji remízku u zaniklé polní cesty do Loubského dolu asi 750 m severovýchodně od konce osady.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2004:
      Před opravou měla kaplička otlučenou fasádu s omítkou, vnitřní omítka opadávala a rozpadající se střecha se zbytky tašek již neplnila svou funkci. Okolí kapličky bylo zarostlé houštím a stavbu poškozovaly také větve sousedního dubu.
      V průběhu opravy byly ze střechy odstraněny veškeré zbytky starých tašek a do malty byla položena nová střešní krytina z bobrovky. Fasáda kapličky i vnitřek výklenku byly kompletně opraveny a nově nabíleny. Okolí kapličky bylo vyčištěno a větve poblíž stojícího stromu ořezány.
      Rekonstrukci kapličky za 13 963 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA. Opravy provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

stav kapličky před opravou, 28.10.2003 začátek opravy, 21.10.2004 kaplička před dokončením opravy, 14.11.2004 opravená kaplička, 16.11.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/