Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u cesty do Holan

Kříž u cesty do Holan - 12.8.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Loubí     Obec: Holany

Kříž stojí asi 300 m severně od osady u polní cesty do Holan.

Oprava kříže, červen-srpen 2004:
      Před opravou byl kamenný sokl povrchově poškozen, hlavice ležela volně na soklu a kovový kříž chyběl.
      Kamenný sokl byl opraven umělým pískovcem, hlavice byla přilepena k soklu a celý povrch památky byl zpatinován. Na vrcholu byl osazen nový kovaný kříž od p. Poláka z Dolní Libchavy. Okolí bylo vyčištěno a byly vyřezány okolní křoviny.
      Opravu za 9 000 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA. Práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

stav kříže před opravou, 13.3.2004 oprava kříže, 26.7.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/