Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v osadě Čapí Dvory

Kříž v osadě Čapí Dvory - 12.8.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Holany     Obec: Holany

Kříž stojí při cestě v osadě Čapí Dvory.

Oprava kříže, květen-srpen 2004:
      Památka byla před opravou poškozená, kamenný sokl byl otlučený, fundament zanesený hlínou a litinový kříž byl zlomený. Zasypaný fundament byl očištěn od nánosů zeminy a spáry byly vyplněny maltovou směsí. Poškozená místa soklu byla opravena umělým pískovcem a zpatinována. Zlomený kříž byl svařen, ošetřen proti korozi a nově natřen.
      Částku 8 000 Kč na opravu zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

stav kříže před opravou, 2.5.2004 opravený kříž, 12.8.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/