Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička sv. Prokopa

Kaplička sv. Prokopa - 22.6.2007 kamenná kaplička

Katastr: Korce     Obec: Dubá

Kaplička stojí asi 200 m za osadou Korce v zatáčce silnice do Tachova, u odbočky polní cesty, vedoucí k silnici z Vrchovan do Zbyn.

Popis: Kaplička je sestavena z pískovcových kvádrů, doplněných cihlami. V průčelí má vstupní prostor s výklenkem pro svatý obraz, v horní části stavby je profilovaná podstřešní římsa a ve štítě nad ní malá nika. Střecha a podstřešní římsa je pokryta bobrovkami.

Historie:
      O kapličce je zmínka ve sborníku Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions Clubs, roč. 1893: "4. července na sv. Prokopa slaví obec (Korce) hlavní svátek, kdy je farářem z Bořejova posvěcena studna. Po druhém zvonění v 9 hodin začíná od kříže u č. 20 pouť do Bořejova, při níž je nesen prapor s vyobrazením sv. Prokopa a sv. Trojice. Po mši (se zpěvy a doprovodem varhan) se jde nazpátek procesím. Od roku 1884 zpěv doprovázejí hudebníci. Procesí jde za zvonění podél vsi a po navazující cestě mimo obec ke kapli sv. Prokopa, u níž kněz čte litanie. Kapli postavili předkové Prokopa Liehmana z č. 20 a tato je pod jeho patronací. Kdy byla zřízena se neví. Obraz představuje sv. Prokopa, jak oře se zlým duchem."

Oprava kapličky, březen-červen 2007:
      Před opravou byla kaplička velmi poškozená, chyběly části zdiva, omítka byla opadaná a zcela chyběla také střešní krytina. Okolí kapličky bylo zarostlé.
      Během opravy byla kaplička dozděna, byly obnoveny původní římsy a celá stavba byla nově omítnuta a bíle natřena. Střecha byla pokryta starší bobrovou položenou na latě, bobrovky byly položeny také na podstřešní římsu. Okolí kapličky bylo vyčištěno a do výklenku byl osazen obraz sv. Prokopa orajícího zlým duchem.
      Kaplička byla opravena z grantu Nadace Občanského fóra, který získala Římskokatolická farnost Bořejov s pomocí našeho občanského sdružení. Grant byl přidělen ve výši 50.000 Kč a opravu provedli řemeslníci z Kruhu, obraz namalovala Markéta Myšková z Dubé.

Stav kapličky před opravou, 5.9.2004 Kaplička po dokončení omítky, 1.4.2007

Požehnání kapličky
      Obnovenou kapličku v pátek 22. června 2007 v 18 hodin požehnal bořejovský farář Jan Nepomuk Jiřiště. Podvečerní slavnosti se za pěkného počasí zúčastnilo asi 20 lidí.

Požehnání kapličky, 22.6.2007 Požehnání kapličky, 22.6.2007

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/