Kaplička sv. Prokopa

Kamenná kaplička

Katastr: Korce,   obec: Dubá

Kaplička stojí asi 200 m za osadou Korce v zatáčce silnice do Tachova, u odbočky polní cesty, vedoucí k silnici z Vrchovan do Zbyn.

Popis: Kaplička je sestavena z pískovcových kvádrů, doplněných cihlami. V průčelí má vstupní prostor s výklenkem pro svatý obraz, v horní části stavby je profilovaná podstřešní římsa a ve štítě nad ní malá nika. Střecha a podstřešní římsa je pokryta bobrovkami.

Historie:

O kapličce je zmínka ve sborníku Mitteilungen des Nordböhmischen Excursions Clubs, roč. 1893: "4. července na sv. Prokopa slaví obec (Korce) hlavní svátek, kdy je farářem z Bořejova posvěcena studna. Po druhém zvonění v 9 hodin začíná od kříže u č. 20 pouť do Bořejova, při níž je nesen prapor s vyobrazením sv. Prokopa a sv. Trojice. Po mši (se zpěvy a doprovodem varhan) se jde nazpátek procesím. Od roku 1884 zpěv doprovázejí hudebníci. Procesí jde za zvonění podél vsi a po navazující cestě mimo obec ke kapli sv. Prokopa, u níž kněz čte litanie. Kapli postavili předkové Prokopa Liehmana z č. 20 a tato je pod jeho patronací. Kdy byla zřízena se neví. Obraz představuje sv. Prokopa, jak oře se zlým duchem."

Oprava kapličky, březen-červen 2007:

Před opravou byla kaplička velmi poškozená, chyběly části zdiva, omítka byla opadaná a zcela chyběla také střešní krytina. Okolí kapličky bylo zarostlé.

Během opravy byla kaplička dozděna, byly obnoveny původní římsy a celá stavba byla nově omítnuta a bíle natřena. Střecha byla pokryta starší bobrovou položenou na latě, bobrovky byly položeny také na podstřešní římsu. Okolí kapličky bylo vyčištěno a do výklenku byl osazen obraz sv. Prokopa orajícího zlým duchem.

Kaplička byla opravena z grantu Nadace Občanského fóra, který získala Římskokatolická farnost Bořejov s pomocí našeho občanského sdružení. Grant byl přidělen ve výši 50.000 Kč a opravu provedli řemeslníci z Kruhu, obraz sv. Prokopa orajícího zlým duchem, což byl podle historických pramenů i námět původního obrazu, namalovala Markéta Myšková z Dubé.

Požehnání kapličky

Obnovenou kapličku v pátek 22. června 2007 v 18 hodin požehnal bořejovský farář Jan Nepomuk Jiřiště. Podvečerní slavnosti se za pěkného počasí zúčastnilo asi 20 lidí. Potom se část zájemců přemístila do Ždíreckého Dolu, kde proběhl již tradiční Svatojánský táborák.