Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Mariánský sloup

Mariánský sloup - 16.4.2005 kamenný sloup se soklem a soškou

Katastr: Trávník     Obec: Cvikov

Sloup stojí na začátku osady Trávník vlevo od silnice ze Cvikova u odbočky cesty k vodárně

Popis: Na profilovaném podstavci stojí sokl, jehož přední stranu zdobí vystouplý reliéf sv. Josefa, na zadní straně je v rámu vyrytý nápis A1761 IK AG. Na soklu je osazena profilovaná hlavice na kterou navazuje vysoký oválný dřík završený profilovanou hlavicí s pískovcovou soškou Panny Marie.

Historie:
      V 90. letech 20. století byla soška Panny Marie odcizena.

Oprava sloupu, srpen 2004-duben 2005:
      Profilovaný podstavec sloupu byl silně rozpraskaný a některé jeho části zcela chyběly. Také sokl byl prasklý napříč a hrozilo, že se brzy rozpadne. Dřík sloupu byl na několika místech povrchově poškozen, hlavice měla poškozené římsy, které se drolily, a pod soškou měla prasklinu. Socha chyběla.
      Dne 16. srpna 2004 byly všechny části sloupu pomocí jeřábu sejmuty a rozlomený sokl byl odvezen k opravě. 11. září 2004 byl na vyrovnaný fundament usazen nový podstavec, vytesaný z hořického pískovce, a na něm byl pomocí jeřábu vztyčen opravený sokl, obě hlavice a dřík. Dřík byl osazen na nový čep.
      V dubnu 2005 byla na vrcholu sloupu osazena nová pískovcová soška Panny Marie a všechny kamenné části byly zpatinovány. Soška Panny Marie je osazena obráceně než byla původně.
      Práce provedl Martin Mikolášek ze Svoru s pomocí Miroslava Pröllera. Oprava sloupu byla zaplacena z prostředků Městského úřadu ve Cvikově a z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Cvikov (žádost byla zpracována iniciativou našeho občanského sdružení).

Stav sloupu před opravou, 4.4.2004 Rozpadající se sokl sloupu, 4.4.2004 Rozebírání sloupu, 16.8.2004 Rozpadlý podstavec, 16.8.2004 Rozlomený sokl, 16.8.2004 Části sloupu před sestavením, 11.9.2004 Vztyčování sloupu, 11.9.2004 Soška Panny Marie na vrcholui sloupu, 3.4.2005

V prosinci 2008 byla soška Panny Marie z vrcholu sloupu opět neznámým zlodějem ukradena.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/