Mariánský sloup

Kamenný sloup se soklem a soškou

Katastr: Trávník,   obec: Cvikov

Sloup stojí na začátku osady Trávník vlevo od silnice ze Cvikova u odbočky cesty k vodárně

Popis: Na profilovaném podstavci stojí sokl, jehož přední stranu zdobí vystouplý reliéf sv. Josefa s Jezulátkem, na zadní straně je v rámu vyrytý nápis A1761 IK AG. Na soklu je osazena profilovaná hlavice na kterou navazuje vysoký oválný dřík završený profilovanou hlavicí s pískovcovou soškou Panny Marie.

Historie:

Sloup byl postaven v roce 1761 Josefem Knoblochem.
V 90. letech 20. století byla soška Panny Marie odcizena.

Oprava sloupu, srpen 2004-duben 2005:

Profilovaný podstavec sloupu byl silně rozpraskaný a některé jeho části zcela chyběly. Také sokl byl prasklý napříč a hrozilo, že se brzy rozpadne. Dřík sloupu byl na několika místech povrchově poškozen, hlavice měla poškozené římsy, které se drolily, a pod soškou měla prasklinu. Socha chyběla.

Dne 16. srpna 2004 byly všechny části sloupu pomocí jeřábu sejmuty a rozlomený sokl byl odvezen k opravě. 11. září 2004 byl na vyrovnaný fundament usazen nový podstavec, vytesaný z hořického pískovce, a na něm byl pomocí jeřábu vztyčen opravený sokl, obě hlavice a dřík. Dřík byl osazen na nový čep.

V dubnu 2005 byla na vrcholu sloupu osazena nová pískovcová soška Panny Marie a všechny kamenné části byly zpatinovány. Soška Panny Marie je osazena obráceně než byla původně.

Práce provedl Martin Mikolášek ze Svoru s pomocí Miroslava Pröllera. Oprava sloupu byla zaplacena z prostředků Městského úřadu ve Cvikově a z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Cvikov (žádost byla zpracována iniciativou našeho občanského sdružení).

V prosinci 2008 byla soška Panny Marie z vrcholu sloupu opět neznámým zlodějem ukradena.

Oprava sloupu, léto 2023:

V létě 2023 zahájilo Kamenictví Pokorný opravu Mariánského sloupu, na kterou naše sdružení získalo grant ve výši 25 000 Kč od Nadace Občanského fóra.

Sokl památky byl před opravou již značně poškozený, celá zadní část římsy byla ulomená a obnažený pískovec pod ní degradoval. Další části památky včetně reliéfu sv. Josefa byly na řadě míst povrchově poškozené, vrcholová soška Panny Marie úplně chyběla.

V rámci opravy byly poškozené části památky na místě opravené umělým pískovcem a byla provedena hydrofobizace celého sloupu. Reliéf sv. Josefa byl obnoven a na vrchol sloupu byl na čep osazen výdusek sošky Panny Marie z umělého kamene.
Renovaci památky provedl kameník Robert Pokorný z Děčína. Náklady na opravu v celkové výši 96 tisíc Kč byly zaplaceny z daru p. Zdeňka Ereta a z grantu Nadace Občanského fóra.