Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u Hamerského potoka

Kříž u Hamerského potoka - 16.7.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Naděje     Obec: Cvikov

Kříž stojí v údolí Hamerského potoka jihovýchodně od osady Hamr, asi 20 m za mostkem lesní cesty, vybíhající od koupaliště do svahu pod Lesním vrchem.

Popis: Čtvercový podstavec s římsou nahoře, sokl má na přední straně mělký výklenek se špatně čitelným nápisem, hlavice je římsovitá s akrotériemi na všech 4 stranách.

Oprava kříže, březen 2005:
      Památka byla povrchově poškozena, v hlavici byla zasazená patka zlomeného litinového kříže.
      V neděli 27. března 2005 byl osazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy.
      Obnovu kříže zaplatil Městský úřad ve Cvikově, na opravě se podíleli Miroslav Pröller a Tomáš Bobelák.

Stav kříže před opravou, 20.4.2003 Osazení nového kříže, 27.3.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/