Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Pomník padlým

Pomník padlým - podzim 2008 kamenný památník

Katastr: Častolovice     Obec: Česká Lípa

Pomník stojí v blízkosti centra osady na pravé straně silnice stoupající od kaple směrem na Pihel.

Popis: Pomník se skládá z opěrně zídky, ve které je uprostřed vyvýšený sokl s plastikou vojenské přilby na vrcholku. Na soklu je upevněna pamětní deska s nápisem: GEFALLENEN BŰRGERN AUS SCHASSLOWITZ, PADLÝM OBČANŮM ČASTOLOVIC, 1914-1918, 1939-1945. Na koncích opěrné zídky jsou dva širší sloupky s hlavicí. Prostor před památníkem ohraničují kamenné obruby s rohovými sloupky z umělého kamene, které jsou propojeny řetězem s litinovými sloupky u schodiště. K památníku vede šest schůdků.

Historie:
      Pomník byl původně vystavěn k uctění obětí 1. světové války.

Oprava pomníku, září 2007-2008:
      Před obnovou byl celý památník zasypaný zeminou a zarostlý křovím, na povrchu byla viditelná pouze plastika přilby, takže vůbec nebylo jasné jak celý památník vypadal. Pamětní deska chyběla a přední sloupky byly zlámané a povalené.
      Během obnovy v roce 2007 byla z památníku těžkou technikou odstraněna a odvezena zemina, opravena byla poškozená místa na kameni i oba přední sloupky, a na sokl byla osazena nová pamětní deska s nápisem (znění nápisu na původní desce nebylo zjištěno).
      V roce 2008 byly doplněny dva litinové sloupky a kovové řetězy, byly vybetonovány 4 schůdky mezi silnicí a pomníkem a sloupky spolu s obrubníky byly natřeny v šedo-bílé kombinaci.
      Obnovu pomníku provedl člen sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky poskytl Městský úřad Česká Lípa.

Stav pomníku před opravou. Zbytky pomníku po vyčištění místa. Stav pomníku po opravě v září 2007.

 


Copyright (c) 2021    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/