Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni u Výsluní

Obnova kostela

 

Menší jednolodní původně gotický kostel s klenutým pravoúhlým presbytářem, upravený pozdně barokně kolem roku 1765, bez mobiliáře. V kostele se konají příležitostné akce.
Bližší informace o kostelu: http://www.znkr.cz/clanek/630-kostel-sv-petra-a-pavla-ve-volyni/

Stav kostela před zahájením oprav

Kostel byl dlouhodobě v havarijním stavu, o jeho záchranu se pokoušelo místní sdružení, které zahájilo opravu střechy nad presbytářem a sakristií. Do kostela intenzivně zatékalo dožilou krytinou nad lodí, v oknech byly pouze zbytky výplní. Naše sdružení bylo požádáno o pomoc se záchrannou kostela, který jsme si posléze vzali do pronájmu. Na opravu střechy přispělo město Výsluní.

Kostel sv. Petra a Pavla v roce 2011. Interiér kostela sv. Petra a Pavla v roce 2011.

Práce provedené v roce 2012

V roce 2012 byla provedena kompletní výměna okenních a dveřních výplní v celkové výši 222 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (200 tis. Kč). Opravu provedl p. Kisza.

Kostel po obnově okenních a dveřních výplní v roce 2012.

Práce provedené v roce 2013

V roce 2013 byla zahájena oprava střechy a krovu nad lodí kostela v celkové výši 493 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (394 tis. Kč), od města Výsluní a z vlastních zdrojů. Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Interiér kostela při opravě krovu lodi v roce 2013. Kostel sv. Petra a Pavla po opravě střechy lodi v roce 2013.

Práce provedené v roce 2014

V roce 2014 byla opravena střecha nad lodí kostela z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Opravu provedla firma Tomáše Hlaváčka z Úštěku za částku 357.000 Kč.

Práce provedené v roce 2015

V roce 2015 proběhlo kompletní odvodnění kostela a obnova původního okapového chodníku, včetně obnovy opěrné zdi. Od roku 2016 převzal další administraci oprav kostela místní Spolek za záchranu kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/