Kostel sv. Vojtěcha v Kruhu

Obnova kostela

Práce provedené v roce 2006

Těsně zahájením oprav vyhořelého kostela 11. listopadu 2006 uspořádal náš spolek brigádu na vyřezání stromů a křovin kolem kostela a na střeše sakristie. Brigády se zúčastnil Michal Panáček, Mirek Pröller a Martin Hobza, s kterým přijelo 7 statných skautů a skautek z Prahy.

Stavební práce se soustředily na zabezpečení kostela tak aby do něj nezatékalo a na přípravu pro zahájení stavby nového krovu a nové střechy. Nad lodí byla na stávající provizorní konstrukci krovu položena nová lepenková krytina a byly přezděny koruny obvodového zdiva. Nad sakristií a nad válcovým tubusem točitého schodiště byly vybudovány provizorní střechy. Na opravu kostela finančně přispělo město Doksy.

Práce provedené v roce 2007

Po zvážení výše finančních prostředků a možností smysluplného provedení ucelené stavební etapy bylo rozhodnuto obrátit se na město Doksy vedle finanční podpory i s žádostí o poskytnutí materiálního daru ve formě potřebného dřeva. Kladný přístup obce v této věci umožnil posléze realizovat a postavit valnou část nového krovu presbytáře. Stavba byla provizorně zakryta a počítá se s dokončením krovu a pokládkou definitivní krytiny v roce 2008.

Práce provedené v roce 2008

Obnovu kostela se podařilo zařadit do PZAD což společně s dotací od Libereckého kraje a pomocí města Doksy umožnilo zakrýt střechu presbytáře novou bobrovkovou krytinou a pokračovat ve stavbě nového vázaného krovu nad lodí. I tato část nového krovu byla pokryta bobrovkami, nedokončeno zůstalo úžlabí, které bude vyskládáno z tašek. Celkově bylo vynaloženo 9500 000,-Kč, z nichž 400 000,-Kč činila dotace PZAD, 500 000,- Kč poskytl Liberecký kraj a 50 000,-Kč a veškeré dřevo darovala obec Doksy.

Práce provedené v roce 2009

V roce 2009 byla dokončena stavba nového vázaného krovu kostela, nahrazující jeho provizorní zastřešení. Provedeny byly práce v celkové výši 556 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (500 tis.) a od města Doksy (50 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2010

V roce 2010 proběhla pokládka nové krytiny na zbylé části střechy a kompletní obnova omítek a kamenických prvků západního průčelí v celkové výši 836 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (620 tis.), Libereckého kraje (150 tis.) a od města Doksy (50 tis.). Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Práce provedené v roce 2011

V roce 2011 sdružení nebylo přizváno k další pomoci při obnově kostela. Práce však pokračovaly obnovou všech fasád, osazením nových okenních výplní a dveří hlavního vstupu a vybudováním nového zastřešení boční předsíně, sakristie a schodišťové věžičky v celkové výši cca 800 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR (720 tis.) a od města Doksy (50 tis.).

Práce provedené v roce 2013

V roce 2013 byly provedeny drobné zednické a truhlářské práce v celkové výši 48 tis. Kč. Finanční prostředky byly získány od města Doksy, opravu provedl Vojtěch Král z Oken.