Brigáda v kostele

Po jednání s Litoměřickým biskupstvím byla 3. prosince 2003 podepsána sdružením dohoda o spolupráci při obnově kostela v Konojedech. Předcházela tomu návštěva kostela společně s technikem biskupství p.Fiedlerem, s nímž jsme se dohodli o tom, že naše sdružení provede úklid kostela a okolí, uspořádá na jaře koncert a pokusí se přitáhnout místní obyvatele, aby se sami začali zajímat o stav kostela.

První brigádu jsme uspořádali 6. prosince 2003. Protože boční vchod bude biskupstvím zprůchodněn do konce roku, museli jsme lézt přes okno, což je jediná oficiální i neoficiální cesta do kostela již asi 2 roky, kdy je kostel volně přístupný. Sešlo se nás celkem 15, z toho 9 členů sdružení. Nejdříve jsme si celý objekt prohlédli, začali jsme úklidem celé lodi kostela a prostoru kolem oltáře. Uklízela se i část ostatních prostor kostela. Věci a suť na odvoz, jsme shromažďovali u bočního vchodu do kostela, který po jeho opravě bude jediným vstupním. Na jaře bychom rádi veškerý odpad odvezli. Během 3 hodin se nám podařilo hlavní část kostela vyčistit. Na dalších brigádách budeme pokračovat s čištěním přilehlých prostor kostela a okolí. Protože bylo velmi větrné počasí a téměř všechna okna kostela jsou rozbitá, vyšlo najevo, že s opravou těchto oken je nutné začít co nejdříve, aby vlivem počasí nedocházelo k dalšímu poškozování stavby i interiéru. Na konci brigády jsme ještě prozkoumali přilehlý zámecký park.