Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách u Dubé

Obnova kaple

 

Práce provedené v roce 2005

V roce 2005 jsme na opravu kaple získali 150 000 Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje a dalších 50 000 Kč věnovalo Město Dubá.

Ve druhé polovině roku 2005 byla opatrně sejmuta a přetříděna bobrovková krytina a tesařsky byl opraven krov. Dále bylo obnoveno oplechování věžičky a osazen nový kovaný kříž. Doplněny byly také drobné dřevěné šindele na bocích věžičky. Po dokončení oprav byla střecha opět pokryta původními taškami, které byly doplněny o jiné, druhotně použité.

Pohled na kapli po opravě střechy v roce 2005. Omítkové plochy fasád jsou na většině míst dožilé a vyžadují rekonstrukci. Pohled na kapli po opravě střechy v roce 2005. Omítkové plochy fasád jsou na většině míst dožilé a vyžadují rekonstrukci.

Práce provedené v roce 2006

V roce 2006 byl v hrubé podobě obnoven celkový vnější plášť kaple. Dožilé omítky byly sejmuty a nahozeny nové jednovrstvé vápenné hlazené dřevem. Staticky bylo zajištěno vyklánějící se západní průčelí. Kamenicky byly opraveny zdobné prvky štítu. Na náklady obyvatel obce byla vyrobena a osazena nová okna a dveře. Nepodařilo se dokončit opravu soklu a fasádní nátěr.

Stav kaple po rekonstrukci omítkového pláště. Stav kaple po rekonstrukci omítkového pláště.

Práce provedené v roce 2007

Kompletně byla dokončena oprava exteriéru kaple. Bobrovkami byl pokryt štít západního průčelí, dokončeny opravy kamenických prvků, vyspárován sokl, začištěny omítky a aplikován vápenný fasádní nátěr. Podařilo se zrealizovat i drenážní odvodnění kolem kaple.

Stav kaple po dokončení opravy exteriéru. Stav kaple po dokončení opravy exteriéru.

Znovuvysvěcení kaple 26. června 2009

V pátek 26.6.2009 v 16.00 hodin byla znovuvysvěcena kaple sv. Trojice v Horkách u Dubé, a to litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem, za přítomnosti starostky Města Dubá pí. Zdeňky Šepsové. Po projevech obou hostí byla kaple po pětileté rekonstrukci znovuvysvěcena. Téměř 100 účastníků si také vyslechlo vystoupení Filipovského chrámového sboru a ochutnalo občerstvení, které zdarma připravili místní chalupáři.
Zdevastovaná kaple byla před několika lety zásluhou našeho občanského sdružení převedena ze soukromého majitele na Město Dubá. Poté si naše sdružení kapli pronajalo a zahájilo společně s městem celkovou rekonstrukci. Finančně na rekonstrukci přispěl střešní a havarijní fond Ministerstva kultury ČR, Liberecký kraj a Město Dubá. Na nová okna a dveře se složili místní chalupáři. Rekonstrukci památky provedl člen občanského sdružení Vojta Král z Oken. Vnitřní výbavu věnovala Římskokatolická farnost Dubá, pod kterou Horky patří.

Znovuvysvěcení kaple. Znovuvysvěcení kaple. Znovuvysvěcení kaple.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/