Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách u Dubé

kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách

Historie a popis:
      Kaple je velmi významnou barokní sakrální památkou, zapsanou ve státním seznamu chráněných památek. Tato typická venkovská sakrální stavba z 18. století je důležitým urbanistickým prvkem původně hospodářské obce Horky. Nachází se v samotném centru obce, které představuje jedinečný soubor velice dobře zachovaných a udržovaných venkovských staveb v ypickém uspořádání a s téměř neporušenou lokalizací.
      Kaple byla až do roku 1974 historickým majetkem obce Horky, poté byla tehdejším Městským národním výborem Dubá prodána do soukromých rukou. V soukromém majetku byla až do roku 2004, kdy ji majitel na doporučení našeho občanského sdružení prodal za symbolickou cenu 100 Kč zpět do vlastnictví města Dubé. Sdružení si poté kapli od města dlouhodobě pronajalo a bude se podílet na její záchraně. Společně s městem Dubá bude hledat prostředky na opravu kaple, bude ji bezplatně udržovat a využívat k různým kulturním i iným aktivitám, které by sloužily i místním obyvatelům.

Stav kaple v roce 2004:
      Krytina sedlové střechy byla dožilá, na mnoha místech poškozená a částečně chyběla. Vlivem toho došlo k zatékání do krovu a k poškození některých jeho prvků. K zabránění další devastace bylo nutné krovovou vazbu opravit protézováním nebo výměnou celých prvků a střechu pokrýt novou krytinou. Opravit bylo nutno i stolici polygonální věžičky, nově oplechovat její cibulovou báň a doplnit a vyměnit pobití jejích stran dřevěným šindelem.

Obnova a znovuvysvěcení kaple...


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/