Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jiří v Chlumu

kostel sv. Jiří v Chlumu

      Kostel sv. Jiří byl "vypleněn" až v 90. letech 20. století a v současnosti se v něm nachází pouze trosky původní výbavy. Na poslední chvíli byla opravena střecha, ale strop je již na dvou místech propadlý. Sdružení mělo v úmyslu kostel využít na různé výstavy, koncerty a jako depozitář opravovaných kamenných památek.

      Mše svaté se zde nyní slouží každého 23. v měsíci od 18:00 hodin; pokud toto datum vyjde na sobotu či neděli, mše svatá začíná již od 14:00 hodin.

 
Informace z minulých akcí

7.6.2003 -  brigáda a setkání členů sdružení
26.4.2003 -  mše svatá
22.3.2003 -  brigáda

pohled na kostel od severu průčelí kostela


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/