Kostel sv. Jiří v Chlumu

 

 

Kostel sv. Jiří byl "vypleněn" až v 90. letech 20. století a v současnosti se v něm nachází pouze trosky původní výbavy. Na poslední chvíli byla opravena střecha, ale strop je již na dvou místech propadlý. Sdružení mělo v úmyslu kostel využít na různé výstavy, koncerty a jako depozitář opravovaných kamenných památek.

Mše svaté se zde slouží každého 23. v měsíci od 18:00 hodin; pokud toto datum vyjde na sobotu či neděli, mše svatá začíná již od 14:00 hodin.

Obnova kostela

Po nedávné opravě střechy a výměně její krytiny nebyla dokončena část nad presbytářem a nekvalitně byly provedeny některé detaily. V roce 2006 se podařilo tyto nedostatky odstranit. Nad presbytářem byla položena nová bobrovková krytina a byly provedeny drobné opravy krovu. Opravena byla volská oka na střeše nad lodí kostela a nově vymazán byl hřeben. Oplechována byla volutová křídla štítu západního průčelí. Na opravu kostela finančně přispěla obec Chlum.

V roce 2007 musely být kvůli nedostatku finančních prostředků práce na kostele v Chlumu přerušeny.

Po havárii oplechování věže způsobené úderem blesku bylo oplechování a jeho nátěr v roce 2008 kompletně opraveno. Celkově bylo vynaloženo 156 001,-Kč, z nichž 140 000,-Kč činila dotace z fondu MKČR a 16 001,- Kč poskytlo Litoměřické biskupství. Na další opravy střechy kostelní věže finančně přispěla obec Chlum v celkové výši 300 tis. Kč.

Informace z minulých akcí