Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jana Křtitele v Brenné

Stručné dějiny kostela a farnosti

 

Popis a historie kostela

      Kostel je barokní jednolodní, s rizality po stranách lodi, s obdélným presbytářem a věží v jeho východní ose, s přístavky po stranách presbytáře. Východní strana upravena jako průčelí, ve kterém vytváří věž rizalit ukončený volutovým štítem. Fasády členěny lizénovými rámci. Okna obdélná, lemovaná štukovými rámy. V lodi strop na fabionu, ve střední části strop na dvojitém fabionu. Západní kruchta, před ní po stranách do oken vestavěny drobné tribuny podobně jako v presbytáři. V přízemí věže sakristie.
      Poprvé uváděn r. 1344, jako dřevěný byl znovuvysvěcen r. 1566 a pak r. 1621. V roce 1623 byla zdejší fara zrušena a kostel spadal pod Zákupy. Nově byl kostel vystavěn v letech 1723- 1725 zednickým mistrem J. Cikánem za podpory za velkovévodkyně Anny Marie Františky Toskánské. Makovice byla na věž osazena r. 1727, kříž na věž byl darován zákupským děkanem Františkem Edlenem z Krásného Pole r. 1800. Zvony z nichž východní je dle latinského nápisu z r. 1693 byly ulity zvonařem z Mladé Boleslavy Jeanem Pricquey - jsou darem vévody Filipa Viléma z Falce-Neuburgu, manžela velkovévodkyně Toskánské. Oltář je dar A. M. Františky Toskánské, dva boční oltáře jsou z poslední čtvrtiny 17. století. Dvě postavy světců na pilířích kruchty z doby po r. 1725. Kazatelna zřízená r. 1624 patronem Zbinko svob. pánem z Novohradů byla převedena ze Zákupského kostela. Kostel byl r. 1863 renovován a zároveň byly věnovány kostelu varhany a obrazy křížové cesty (barvotisky) císařem Ferdinandem Dobrotivým. Roku 1855 byla zřízena i nová fara. Farní obvod - Brenná, Vlčí Důl, Heřmaničky, Veselí.
      Po r. 1945 kostel zpustl, makovice byla pro havarijní stav odstranena někdy po 70. letech 20. století. V polovině 90. let 20. století byl kostel volně přístupný a zařízení bylo částečně rozkradeno či převezeno. Na podzim r. 2003 se propadla, díky soustavnému zatékání porušenou střechou, část stropu a postupně se propadla téměř 1/2 plochy stropu. Varhany dnes v rozloženém stavu uloženy v kostele v Zákupech. V srpnu r. 2004 započala částečná oprava střechy a stropu, částkou 540.000,-Kč se na ní podílel havarijní střešní fond MK ČR a Krajský úřad Liberec.

Faráři

1344 - 1360 - Mikuláš
15.4.1360 - 1361 Jan z Jestřebí
1361-1363 Kunso
Matyáš, klerik z Bezdězu
1409 - oltářník Prokop z Prahy
Václav
Marin
19.2.1425 Havel
1570 Tomáš Dick
1574-1576 křížovník Řehoř Hoffmann
1576-1590 Valentin Frunwald
1590-1594 Jan Hetzler
1595 Václav Scherer
1596-1611 Ludvík Hoffmann
1611-1615 křížovník Jiří Arnošt Lang
1615-1623 Martin Niedhardt
poté se kostel stává filiálním k Zákupům
30.3.1856 - 31.1.1887 Müller
1887-1892 Vincenc Wünsche
1892-23.3.1903 Antonín Hauptmann
Václav Frind
1903 František Dyrt


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/