Kostel sv. Jakuba v Bořejově

Oprava kostela

Práce provedené v roce 2007

V Bořejově byla v roce 2007 opravena nejhavarijnější část střechy presbytáře, která hrozila samovolnou destrukcí. V partii u napojení střechy presbytáře a lodi byla sejmuta dožilá krytina, provedeny tesařské opravy krovu a položena nová krytina. Na opravu kostela finančně přispěla obec Ždírec. V roce 2008 by měla pokračovat oprava střechy presbytáře a sakristie.

Práce provedené v roce 2008

V roce 2008 pokračovala oprava střechy presbytáře. Opravena byla její závěrová část. Sejmuta byla dožilá krytina, provedeny tesařské opravy krovu a položena nová krytina včetně volského oka. Opraven byl i krov a střecha zakristie. Celkově bylo vynaloženo 304 482,-Kč, z nichž 250 000,-Kč činila dotace Havarijního fondu MKČR a 54 482,- Kč poskytlo Litoměřické biskupství. V roce 2009 by měla pokračovat oprava střechy lodi.

Práce provedené v roce 2009

V roce 2009 byla dokončena kompletní oprava střechy. Postupně byly tesařským způsobem opraveny poškozené prvky krovu a kompletně položena nová bobrovková krytina. Obnoveny byly okapní žlaby a svody a další klempířské prvky. Celkově bylo v průběhu 3 let vynaloženo 1 040 tisíc Kč, z velké části z dotací Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje. Na obnovu kostela finančně přispěla i obec Ždírec. Obnovu střechy provedl Vojtěch Král z Oken.

Práce provedené v roce 2010

V roce 2010 proběhla oprava střechy věže a obnova omítek nejvyššího patra věže v celkové výši 312 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotací Ministerstva kultury ČR (159 tis.) a Libereckého kraje (150 tis.). Opravu provedl Vojtěch Král z Oken.