Česká verze Bürgerinitiative Kleine Denkmäler Nordböhmens

Holzkreuz in Martinovo Údolí

Holzkreuz in Martinovo Údolí - 22.10.2005 Holzerne Kreuz mit steinernem Sockel

Kataster: Cvikov (Zwickau)
Gemeinde: Cvikov (Zwickau)


Kreuz vor der Reparatur, 1.6.2003 Reparierte Kreuz, 22.10.2005

   

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/