Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička v poli za obcí

Kaplička v poli za obcí - 29.9.2005 kamenná kaplička

Katastr: Tuhaň     Obec: Tuhaň

Kaplička stojí v poli za obcí asi 300 m vlevo od polní cesty, vedoucí z Tuhaně severozápadním směrem k Obroku.

Popis: Kaplička má vstupní prostor s výklenkem pro svatý obraz, na přední straně vedle vchodu jsou vystouplé svislé lizény, trojúhelníkový štít lemuje podstřešní římsa. Zadní strana kapličky je vyklenutá směrem ven. Hlavní střecha je krytá bobrovkou, nad zadním vyklenutím je původní krytina ze štípané břidlice.

Oprava kapličky, srpen-září 2005:
      Před obnovou zbývaly z kapličky už jen obvodové zdi do výše asi 2 m, všechno ostatní včetně klenby bylo zničeno. Pata kapličky byla zasypána hlínou a sutí, okolí bylo neupravené.
      Zbytky obvodových zdí byly očištěny, na nich byl vyzděn přední i zadní štít stavby a nová klenba. Na štítech byly upevněny latě a na ně položena nová střešní krytina z bobrovky. Na zadní vyklenutou stranu byla do malty položena původní střešní krytina ze štípané břidlice. Nakonec byla celá kaplička omítnuta a vymalována bílou barvou. Okolní porost byl vyřezán a od paty kapličky byly odstraněny nánosy zeminy.
      Opravu provedl člen sdružení ing. Vojtěch Král. Finanční prostředky byly získány z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Dubá na základě žádosti, zpracované naším občanským sdružením.

Stav kapličky před opravou, 13.4.2003 Stav kapličky před opravou, 13.4.2003
Kaplička v průběhu opravy, 6.9.2005 Kaplička před dokončením, 29.9.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/