Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž jižně od Tanečku

Kříž jižně od Tanečku - 6.5.2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínky     Obec: Stvolínky

Kříž stojí asi 1 km jižně od Tanečku na pravé straně silnice do Kozlů v ostré zatáčce 100 m před odbočkou na Stvolínky.

Popis: Podstavec je obdélníkového půdorysu, sokl má na přední straně mělký rám, hlavice je římsovitá.

Oprava kříže, 6. května 2006:
      Před opravou byly všechny kamenné části rozvalené a zarostlé v hustém křoví se stromy. Podstavec byl posunut, sokl a spodní část hlavice byly povaleny, dolní část soklu byla uražena, horní část hlavice byla v 90. letech 20. století odcizena a kříž chyběl.
      Uražená část soklu byla v roce 2005 slepena. V květnu 2006 byl vyrovnán podstavec na fundament, hydraulickou rukou byl na něj osazen sokl a zbývající část hlavice. Do hlavice byl osazen nový kovový kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. Křoviny a stromy kolem kříže byly vyřezány a celé okolí památky bylo vyčištěno.
      Na opravě se podíleli členové občanského sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller.

rozvalené zbytky soklu před obnovou, 6.5.2006

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/