Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha sv. Jana Nepomuckého u silnice do Zahrádek

Socha sv. Jana Nepomuckého - 10.10.2004 socha na kamenném soklu

Katastr: Stvolínky     Obec: Stvolínky

Socha stojí spolu s protějškovou sochou sv. Antonína asi 750 m od obce na levé straně silnice do Zahrádek.

Popis: Barokní socha sv. Jana Nepomuckého v nadživotní velikosti stojí na podstavci s čelním reliéfem archanděla Michaela stojícího na ďáblovi. Plastika v klasické kompozici kontrapostu drží v levé ruce emblém milostného Ježíška a pravá ruka spočívá na prsou.

Historie:
      Socha je z roku 1748.
      Na počátku roku 2001 byla socha vandalsky poškozena a od té doby jí chyběla hlava a větší část levé paže s milostným emblémem.

Oprava sochy, září-říjen 2004:
      Již před násilným poškozením vykazovala plastika poměrně rozsáhlý rozpad povrchu pískovce a její hmota byla zejména ve spodních partiích narušená několika většími a hlubšími trhlinami.
      Povrch plastiky byl nejprve očištěn od všech mechanických nečistot, depozitů a biologického napadení a zároveň byly odstraněny uvolněné a nevhodné novodobé vysprávky, jejichž životnost již vypršela. Místa nejvíce zasažená rozpadem kamene byla napuštěna zpevňovacím prostředkem, aby jejich soudržnost byla dostatečně stabilizována. Větší poškození modelace, narušující celkový výraz plastiky, byla doplněna umělým kamenem probarveným ve hmotě, a novodobé doplňky byly barevně retušovány tak, aby odpovídaly charakteru okolního povrchu. Rekonstrukce vandalským činem odlomených částí plastiky byla provedena na základě dochovaných fotografií a restaurátorských zpráv.
      Prostředky ve výši 50 000 Kč na opravu sochy získalo občanské sdružení od Nadace Občanského fóra na základě žádosti o grant, podané v roce 2003. Opravu sochy provedl Mgr. Vladimír Žák z Chlumu u Dubé.

stará fotografie stav před opravou, 12.6.2003 opravená socha, 1.10.2004 detail opravené sochy, 1.10.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/