Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice z Tanečku

Kříž u silnice z Tanečku - 17.4.2005 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stvolínecké Petrovice     Obec: Stvolínky

Kříž stojí na levé straně silnice z Tanečku, v zatáčce před začátkem stoupání, asi 250 m od Stvolíneckých Petrovic.

Popis: Na fundamentu stojí kamenný podstavec obdélníkového půdorysu, sokl má z přední strany mělký obloukovitě završený výklenek pro desku s nápisem. Hlavice má do stran vysazené římsy, které jsou uprostřed obloukovitě zvednuté, na přední straně uprostřed je vystouplý reliéf snopu s hroznem vína, po stranách přední horní římsy jsou půlkruhovité akroterie.

Historie:
      Kamenný sokl byl údajně od 50. let 20. století povalen, protože do něj v zimě narazil povoz s koňmi, litinový kříž chyběl.

Oprava kříže, duben 2004:
      Nejdříve bylo celé okolí vyčištěno od vzrostlých křovin a náletů. Do podstavce, soklu a hlavice byly vysekány otvory pro čepy. Podstavec kříže byl jeřábem posunut do původní podoby na fundamentu a poté byl na něj pomocí čepů osazen sokl a hlavice. Z hlavice byla odstraněna stará opěra kříže a osazen nový kovaný kříž od J. Poláka z Dolní Libchavy. Opravu provedli 17. dubna 2005 Miroslav Pröller a Josef Prokop.

Stav památky po vyřezání houští, 17.4.2005 Zvedání soklu, 17.4.2005

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/