Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž v ulici k nádraží

Kříž v ulici k nádraží - červen 2007 kříž s kamenným soklem

Katastr: Stružnice     Obec: Stružnice

Kříž stojí na pravé straně ulice, vedoucí od nádraží ČD k mostu přes Ploučnici. Před opravou stál na opačné straně ulice, na okraji pozemku u domu pod nádražím.

Popis: Na betonovém fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu. Na něm je sokl, na kterém je osazena dvoustupňová hlavice - dolní stupeň tvoří široká římsa, horní stupeň je obloukovitý s povrchem imitujícím kameny. Do hlavice je osazen kovový kříž.

Oprava kříže, červen 2007:
      Před opravou zbyl na původním stanovišti pouze rozvalený podstavec a hlavice. Fundament, sokl a kříž (dle zbytků v hlavici litinový) chyběl.
      Na novém stanovišti byl vybetonován fundament a na něj byl umístěn původní podstavec, jehož poškozený povrch byl opraven. Na podstavci byl vztyčen nově vytesaný pískovcový sokl, na který byla osazena nová spodní římsa a dochovaná horní část hlavice, do níž byl osazen nový kovový kříž.
      Opravu provedl člen sdružení Martin Mikolášek ze Svoru a zaplatil ji Obecní úřad ve Stružnici z přiděleného grantu Libereckého kraje.

Stav kříže před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/