Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Pomník padlým v 1. světové válce

Obnovený pomník padlým, říjen 2022 kamenný památník

Katastr: Jezvé     Obec: Stružnice

Zbytky rozvaleného památníku ležely v areálu starého hřbitova vedle kostela.

Oprava pomníku, podzim 2022:
Na obnově pomníku se podíleli Obecní úřad Stružnice, p. Petr Fletcher, Ministerstvo obrany ČR a náš spolek Drobné památky severních Čech. Velký dík patří i kameníkovi Petru Pokornému z Děčína, který pomník opravil.

Historický obrázek pomníku, stav před 2. světovou válkou. Stav pomníku před obnovou v roce 2021.

Požehnání pomníku:
Renovovaný pomník byl slavnostně požehnán v neděli 6. listopadu 2022 ve 14 hodin.

Slavnostní požehnání obnoveného pomníku, 6.11.2022. Slavnostní požehnání obnoveného pomníku, 6.11.2022. Slavnostní požehnání obnoveného pomníku, 6.11.2022.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/