Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Sloup sv. Antonína Paduánského

Sloup sv. Antonína Paduánského - 2.9.2019 kamenný sloup

Katastr: Skalice u České Lípy     Obec: Skalice u České Lípy

Sloup stojí u staré polní cesty, vedoucí ze střední části Skalice východně pod Skalickým vrchem do zaniklé osady U Beránka a do Častolovic.

Historie:
      Sloup byl údajně postaven kolem roku 1772 obchodníkem Johannem Antonem Schneiderem, který tu byl podle pověsti přepaden lupiči, ale po prosbě ke sv. Antonínovi byl zachráněn.

Oprava sloupu, 2019:
      Byl opraven rozvalený fundament, provedena oprava a retuš poškozených pískovcových částí, osazena nová ručně sekaná pískovcová socha sv. Antonína a do výklenků v hlavici byly vsazeny na plechu malované obrázky.
      Finančně opravu podpořil Liberecký kraj a obec Skalice u Č.Lípy. Opravu provedlo kamenictví Pokorný z Děčína.

Stav sloupu před opravou. Renovovaný sloup zezadu. Detail vrcholové kaplice se sochou sv. Antonína.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/