Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž na jihozápadním okraji obce

Kříž na jihozápadním okraji obce - 28.8.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Skalice u České Lípy     Obec: Skalice u České Lípy

Kříž stojí u cesty, vedoucí podél západního okraji obecní zástavby asi 700 m severně od železničního viaduktu přes silnici do Manušic.

Historie:
      Kamenný sokl s hlavicí byly někdy v 60. letech 20. století poraženy projíždějícím nákladním automobilem a kříž byl následně odcizen.

Oprava kříže, srpen 2004:
      Podstavec i povalené kamenné části kříže byly zapadlé hluboko v zemi a z větší části zasypané.
      V úterý 10. srpna 2004 byly všechny dochované části vykopány a očištěny od nanesené zeminy a byly do nich vysekány otvory pro čepy.
      V sobotu 28. srpna 2004 byly sokl i hlavice pomocí jeřábu vztyčeny a navzájem spojeny čepy a cementovou maltou. Do hlavice byl poté vsazen nový kovaný kříž od p. Poláka z Dolní Libchavy.
      Náklady na materiál slíbil zaplatit obecní úřad ve Skalici u České Lípy, na obnově památky se podíleli členové sdružení Miroslav Pröller, Jiří Kühn a nečlen Josef Plicka.

vykopávání kamenných částí kříže, 10.8.2004 sestavování kříže, 28.8.2004 sestavování kříže, 28.8.2004

 


Copyright (c) 2021    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/