Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Boží muka v poli pod Šedinou

Boží muka v poli pod Šedinou - podzim 2008 sloupová Boží muka

Katastr: Skalka u Doks     Obec: Skalka u Doks

Boží muka, stojící původně na křižovatce polních cest, jsou dnes uprostřed pole asi 1 km západně od obce, 500 m vpravo od silnice do Vrchovan.

Popis: Na rozšířeném podstavci obdélníkového půdorysu stojí hranolovitý dřík, který má na přední straně dole mělký výklenek s rytým německým nápisem: "Ku zbožnosti zřídili Václav a Rosina ... manželé z ... čís. popis. 30, dne 9. září 1839". V horní části přední strany dříku je hluboký výklenek půlkruhovitě zaklenutý s plastovou destičkou s nápisem: "DIE GNADE UNSERES HERN JESUS CHRISTUS SEI MIT EUCH" (Milost Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi). Mezi dříkem a hlavicí je jednoduchý abakus. Hlavice je půlkruhovitě zaklenutá s výklenkem, ve kterém je malovaný obrázek Ukřižování. Do vrcholu hlavice je osazen kovový křížek. Kolem Božích muk býval dřevěný plůtek zasazený do 4 kamenných sloupků, z nichž se ale dochoval pouze levý zadní.

Oprava Božích muk, podzim 2008:
      Před opravou byl podstavec zanesen hlínou, kamenné části byly povrchově poškozeny a horní část hlavice byla uražena. Výklenky byly prázdné a chyběl vrcholový křížek. Okolí bylo zarostlé.
      Během opravy byly fundament i podstavec očištěny od nánosů hlíny a poškozené kamenné části obnoveny. Do výklenků byla osazena nápisová destička a nový obrázek Ukřižování, namalovaný Irenou Gosmanovou ze Ždírce, do hlavice byl osazen kovový křížek. Okolí památky bylo upraveno.
      Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy a finanční prostředky poskytl Městský úřad Doksy.

Stav Božích muk před opravou Opravená Boží muka - podzim 2008

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/