Boží muka v poli pod Šedinou

Sloupová Boží muka

Katastr: Skalka u Doks,   obec: Skalka u Doks

Boží muka, stojící původně na křižovatce polních cest, jsou dnes uprostřed pole asi 1 km západně od obce, 500 m vpravo od silnice do Vrchovan.

Popis: Na rozšířeném podstavci obdélníkového půdorysu stojí hranolovitý dřík, který má na přední straně dole mělký výklenek s rytým německým nápisem: "Ku zbožnosti zřídili Václav a Rosina ... manželé z ... čís. popis. 30, dne 9. září 1839". V horní části přední strany dříku je hluboký výklenek půlkruhovitě zaklenutý s plastovou destičkou s nápisem: "DIE GNADE UNSERES HERN JESUS CHRISTUS SEI MIT EUCH" (Milost Pána našeho Ježíše Krista buď s vámi). Mezi dříkem a hlavicí je jednoduchý abakus. Hlavice je půlkruhovitě zaklenutá s výklenkem, ve kterém je malovaný obrázek Ukřižování. Do vrcholu hlavice je osazen kovový křížek. Kolem Božích muk býval dřevěný plůtek zasazený do 4 kamenných sloupků, z nichž se ale dochoval pouze levý zadní.

Oprava Božích muk, podzim 2008:

Před opravou byl podstavec zanesen hlínou, kamenné části byly povrchově poškozeny a horní část hlavice byla uražena. Výklenky byly prázdné a chyběl vrcholový křížek. Okolí bylo zarostlé./p>

Během opravy byly fundament i podstavec očištěny od nánosů hlíny a poškozené kamenné části obnoveny. Do výklenků byla osazena nápisová destička a nový obrázek Ukřižování, namalovaný Irenou Gosmanovou ze Ždírce, do hlavice byl osazen kovový křížek. Okolí památky bylo upraveno.

Opravu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy a finanční prostředky poskytl Městský úřad Doksy.