Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

kaplička sv. Aloise u Nové Skalky

kaplička sv. Aloise - 29.9.2007 kamenná kaplička

Katastr: Skalka u Doks     Obec: Skalka u Doks

Kaplička stojí na louce asi 350 m východně od středu Nové Skalky u zaniklé cesty do Staré Skalky.

Popis: Kamenná kaplička má poměrně hluboký klenutý výklenek s nízkým oltářem, nad výklenkem je úzká římsa a v trojúhelníkovém štítě nad ní je nevelká nika. Kapličku kryje jednoduchá stříška bez krytiny, na jejímž vrcholu bývala podle starých fotografií umístěna váza. Od jara 2007 je střecha zakryta bobrovkou.

Historie:
      Podle archivních pramenů byla kaplička zřízena v roce 1832. Původně sloužila k oslavě oktáv svatého Jana a později byla zasvěcena svatému Aloisovi.
      Cesta kolem kapličky byla v 80. letech 20. století zavezena a památka se tak ocitla na odlehlém místě. Díky péči chalupářů z Nové Skalky se ale uchovala v poměrně dobrám stavu a v roce 1991 byla na jejich návrh zapsána do seznamu kulturních památek.

Oprava kapličky, srpen 2004:
      Poměrně dobře zachovaná kaplička měla na několika místech poškozenou omítku a stříšku.
      Opravu kapličky iniciovala členka našeho sdružení Michaela Komersová. Ve dnech 6.-8. srpna 2004 byla poškozená omítka opravena a celá kaple byla zvenku i zevnitř nově vyštukovaná a nabílená vápnem. Opraveny byly také praskliny a dutiny ve střeše a celá střecha byla natřena izolačním nátěrem proti vodě. Od základů kapličky byla odstraněna zemina.
      Materiál na opravu kapličky zaplatil Obecní úřad Skalka u Doks, ostatní náklady uhradili osadníci z Nové Skalky. Oprava stála asi 4000 Kč.

kaplička před opravou, 10.4.2004
oprava kapličky, 6.8.2004 oprava kapličky, 7.8.2004 opravená kaplička, 8.8.2004

Oprava kapličky, duben-červenec 2007:
      Ve dnech 28.4., 29.4. a 9.5. 2007 byla střecha z důvodu vlhnutí a prýskání zdiva zakryta bobrovkou. Pokrytí střechy a opravu poškozené fasády provedl Kamil Ešner, krytinu věnoval Miroslav Pröller a práci zaplatili manželé Komersovi.
      Dne 20. května byla kolem kapličky vykopána drenáž, očištěna kamenná podezdívka a příkop byl zasypán štěrkem, který věnovali chalupníci z Nové Skalky manželé Legerovi. Na těchto pracích se podíleli pan Drozd z Nové Skalky, manželé Komersovi a Jiří Kühn.
      V neděli 29. července 2007 byla vyspárována podezdívka kapličky a do niky ve štítě byl vsazen obrázek sv. Aloise, který namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Jestřebí. Obrázek zaplatili manželé Drozdovi.

oprava kapličky, 28.4.2007 kaplička s novou střechou, 19.5.2007 Markéta Kašparová s novým obrázkem sv. Aloise, 29.7.2007

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/