Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Reliéf Ukřižování za obcí

Reliéf Ukřižování za obcí - září 2006 skalní reliéf

Katastr: Radvanec     Obec: Radvanec

Reliéf je ve skalním úvozu staré cesty za okrajem Radvance vlevo od lesní silničky směrem k Údolí samoty.

Popis: Mohutný asi 3 m vysoký reliéf je vytesaný na ploše sesekané pískovcové skály v mělkém výklenku. Pod Ukřižovaným jsou dvě stojící a jedna klečící postava.

Oprava reliéfu, září 2006:
      Před obnovou byl reliéf porostlý mechem a zanesený nečistotmi.
      Obnovu a očištění reliéfu provedl člen občanského sdružení Jan Fedorčák. Náklady zaplatil Obecní úřad v Radvanci.

Stav reliéfu před očištěním

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/