Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silničky pod Krásnou horu

Kříž u silničky pod Krásnou horu - 13.11.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Nový Oldřichov     Obec: Nový Oldřichov

Památka stojí na okraji louky u silničky, vedoucí ze středu obce pod Krásnou horu.

Historie:
      Podle fotografií byl kříž v dobrém stavu ještě v 50. letech 20. století.

Oprava kříže, srpen-říjen 2004:
      Před opravou byl podstavec kříže na fundamentu posunutý, sokl byl povalený, hlavice zaražená v zemi a kříž chyběl.
      V neděli 29. srpna 2004 byl podstavec pomocí hydraulické ruky vyrovnán a poté byl na něj usazen sokl. Obě části byly navzájem propojeny čepem. Hlavice při vysekávání otvoru pro kříž praskla a musela být proto slepena, nakonec byl osazen mohutný dvouramenný kříž, který věnovali kováři z Nového Oldřichova. Poškozená místa soklu i hlavice byla vyspravena umělým kamenem.
      Opravu kříže zaplatil obecní úřad v Novém Oldřichově a podíleli se na ní Miroslav Pröller a Martin Mikolášek.

rozvalený kříž před opravou, 16.4.2004 oprava kříže, 29.8.2004 oprava kříže, 29.8.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/