Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Kuřívod

Kříž u silnice do Kuřívod - 19.6.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Mimoň     Obec: Mimoň

Kříž stojí na levé straně hlavní silnice do Kuřívod asi 1 km za přejezdem u starého nádraží.

Oprava kříže, červen 2004:
      Opravu kříže jsme společně s farářem p. Horniakem z Mimoně zahájili v sobotu 19. června 2004. Od podstavce jsme odstranili nánosy zeminy, povalený pískovcový sokl jsme pomocí řetězového zvedáku zvedli na podstavec a obě části jsme spojili nerezovým čepem. Zbytky hlavice byly poté uloženy u restaurátora p. Snížka, protože zatím není dostatek finančních prostředků na její opravu a na osazení kovaného kříže.

rozvalený sokl kříže, 30.5.2004 oprava soklu, 19.6.2004 oprava soklu, 19.6.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/