Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Bouřným

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Bouřným - červen 2012 socha na kamenném soklu

Katastr: Horní Světlá     Obec: Mařenice

Socha stojí u silnice z Nové Hutě do Horní Světlé na rozcestí pod Bouřným poblíž mostku přes Hamerský potok.

Popis: Podstavec se skládá z pískovcového fundamentu, soklu, na jehož přední straně je rytý nápis "ERRICHTET IM JAHRE 1846 VON JOSEPH WALTER OBERFÖSTER", a hlavice. Na podstavci stojí socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti.

Historie:
      Na podstavci stála ještě po 2. světové válce malá soška sv. Jana Nepomuckého, která snad byla původně umístěna na nedalekém mostku přes Hamerský potok. Někdy v 60. letech 20. století socha zmizela a podstavec byl povalen a zasypán hlínou. Až v roce 1995 byl podstavec varnsdorfskými turisty znovu vztyčen a roku 1996 na něm byla z iniciativy Nataši a Karla Steinových osazena nová socha sv. Jana, zhotovená z umělého pískovce akademickými sochaři Ladislavem Šobrem a Václavem Snížkem z Říčan u Prahy. Bohužel zde ale vydržela jen do května 2001, kdy byla odcizena, a řadu let tu pak stál jen prázdný sokl. Dne 19. června 2015 tu byla požehnána nová socha sv. Jana Nepomuckého.

Oprava sochy, červen 2015:
      Novou sochu sv. Jana Nepomuckého vyrobil z umělého pískovce restaurátor Jan Fedorčák z České Lípy, který také opravil podstavec a obnovil na něm zašlý nápis. Poblíž sochy byla také instalována malá informační tabulka s její historií.
      Obnovu inicioval náš spolek a finančně ji zajistily Lesy ČR.

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Bouřným v roce 2000 Detail sochy sv. Jana Nepomuckého v roce 2000 Prázdný podstavec po odcizení sochy Nová socha sv. Jana Nepomuckého v červnu 2015

Požehnání sochy
      Nová socha sv. Jana Nepomuckého byla 19. června 2015 slavnostně požehnána cvikovským farářem p. Repkou za přítomnosti několika desítek příchozích, starostky Mařenic, představitelů Lesů ČR i ministerstva zemědělství.

Požehnání nové sochy sv. Jana Nepomuckého 19.6.2015 Požehnání nové sochy sv. Jana Nepomuckého 19.6.2015 Požehnání nové sochy sv. Jana Nepomuckého 19.6.2015

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/