Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha Panny Marie u silnice do Horní Světlé

Bývalá socha Panny Marie - 30.10.2004 socha na kamenném podstavci, dnes je zde místo sochy kříž.

Katastr: Dolní Světlá     Obec: Mařenice

Památka stojí vlevo od silnice z Dolní do Horní Světlé, u odbočky polní cesty.

Popis: Na kamenném soklu je nápis: "Ao 1758 GEORG KNOBLOCH". Původně na soklu stála kamenná socha Panny Marie, dnes je zde místo ní jen kovaný kříž, ale uvažuje se o zhotovení nové sochy.

Historie:
      V soupisu křížů mařenické farnosti z roku 1836 se uvádí, že kamennou sochu Panny Marie zřídil na rohu svého pole u cesty do Horní Světlé Georg Knobloch, zahradník z domu čp.95. O památku se staral tehdejší majitel Joseph Knobloch, který se zavázal udržovat ji i do budoucna.

Oprava památky, říjen 2004:
      Před opravou byl zachován pouze poškozený kamenný sokl na nízkém podstavci, chybějící hlavice ale byla nalezena zasypaná zeminou nedaleko památky.
      Poškozená místa hlavice byla opravena umělým pískovcem a na hlavici byl osazen nový kovaný kříž od Petra Císařovského z Olešna.
      Opravu prováděl Mgr. Vladimír Žák, finanční prostředky poskytl obecní úřad v Mařenicích, částečně s využitím dotace, získané od Libereckého kraje.

původní stav památky oprava soklu, 30.10.2004 osazení kříže, 30.10.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/