Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž pod Dutým kamenem

Kříž pod Dutým kamenem - 21.10.2012 kříž s kamenným soklem

Katastr: Kunratice u Cvikova     Obec: Kunratice u Cvikova

Kříž stojí uprostřed pastviny mezi Kunraticemi u Cvikova a Dutým kamenem v místě, kudy kdysi vedla polní cesta.

Oprava kříže, říjen 2012:
      Před opravou byla pískovcová hlavice povalena a poškozena, litinový kříž byl zlomený.
      Během opravy byl opraven pískovcový podstavec a hlavice, která byla osazena zpět na sokl. Na spodní díl zlomeného litinového kříže osazeného do hlavice byl připevněn nový litinový kříž s korpusem Krista. Okolí kříže bylo vyčištěno a bylo odstraněno torzo zlomeného kaštanu.
      Finanční prostředky poskytl Česko-německý fond budoucnosti. Opravu provedl člen o.s. Jiří Chotívka z Kunratic u Cvikova ve spolupráci s obcí a místními dobrovolníky.

Stav kříže před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/