Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého - 29.8.2004 socha na kamenném soklu

Katastr: Kamenický Šenov     Obec: Kamenický Šenov

Socha původně stála v opuštěné zahradě naproti faře u kostela sv. Jana Křtitele.

Popis: Na členitém několikastupňovém římsovitém soklu je upevněna asi 0,5 m vysoká soška sv. Jana Nepomuckého. Na podstavci je nápis "R 1809", Soše chyběla svatozář, která byla kovová, samotná socha byla značně poškozená zvětráváním a pozdějšími zásahy. V zadní části byla připevněna k soklu dvěma kovovými kramlemi, chybějící kámen byl dobetonován a doplněn kousky cihel, část temena hlavy chyběla.

Oprava sochy, květen 2003 - srpen 2004:
      Naše občanské sdružení dalo impuls k opravě sošky sv. Jana Nepomuckého v Kamenickém Šenově. Stav této památky byl alarmující, socha byla uprostřed horizontálně prasklá a v zadní dolní části vypadávaly části kamene, socha byla popraskaná.
      Na základě dohody s městem byla 17. května 2003 zahájena první fáze obnovy sochy. Socha byla ze soklu sejmuta a odvezena k restaurování k Vladimíru Žákovi do Chlumu.
      Dne 25. srpna 2004 byl sokl z rozhodnutí městského úřadu přenesen na volné prostranství před kostelem, kde byl opraven a poté na něj byla opět osazena opravená soška.
      Celou opravu financoval částkou 80 000 Kč městský úřad v Kamenickém Šenově.

Stav sochy před renovací - 16.3.2003 Stav sochy před renovací - 16.3.2003 Rozebírání poškozené sochy - 17.5.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/