Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Smírčí kříž

Smírčí kříž - 8.7.2003 smírčí kříž

Katastr: Kamenický Šenov     Obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí u plotu posledního domu na levé straně silnice do Slunečné.

Popis: Asi 65 cm široký a 70 cm vysoký pískovcový kříž s chybějícím levým ramenem má uprostřed vytesaný mělký výklenek se dvěma otvory, v němž byl kdysi zasazen plechový obrázek.

Historie:
      Pískovcový kříž dříve stával asi o 150 kroků dále k jihu a na dnešní místo byl přemístěn při stavbě silnice v roce 1846. O 50 let později byl poražen býkem, ale 23. srpna 1903 byl znovu postaven. V roce 1983 byl již značně poškozený kříž při kladení potrubí částečně zaražen do země, čímž se jeho výška zmenšila asi na 50 cm.
      O původu kříže se ve starých vlastivědách uvádí toto: V roce 1630, když byl vlastníkem zdejšího statku č.p.40 Christian Helzel, vyvážel jeho čeledín jednoho dne se dvěma voly hnůj ze dvora na pole. S předposledním nákladem jel už poměrně pozdě večer, a když se vrátil s prázdným vozem, začala silná bouřka. Vůz byl naložen ještě naposledy a pán čeledínovi řekl, že se tento náklad ještě musí odvézt. Tenkrát se totiž mezi sedláky věřilo, že zůstane-li naložený náklad hnoje stát přes noc ve dvoře, přinese to do dvora neštěstí. Čeledín ale odmítl v bouřce jet a tak jel sedlák sám. Voli se ale při jízdě bouřkou splašili, zpřetrhali provazy a jen se zbytky nákladu se vrátili zpět na dvůr. Sedláka potom našli ležet mrtvého na cestě a na jeho památku nechali na tom místě postavit kamenný kříž.
      Mnohem později - v nedělním odpoledni 4. srpna 1775 tudy vedla domkářka Theresia Hankeová krávy na pastvu. Při návratu domů potkala dva muže, kteří šli od České Lípy, a přidala se k nim. Když se ale přiblížili k místu, kde stál kamenný kříž, začala bouřka a Theresii Hankeovou zasáhl blesk. Domkářka byla na místě mrtvá, zatímco oba muži byli jen trochu omráčeni, takže mohli oznámit, co se zde stalo.

Oprava kříže, květen-červenec 2003:
      Na začátku září roku 2002 zjistil M. Pröller, že smírčí kříž je zlomený a povalený na zem. Jeho torzo bylo proto vyzvednuto a odvezeno k panu Žákovi do Chlumu u Dubé k restaurování.
      Dne 8. května 2003 byla ze země vykopána odlomený spodní část kříže a místo bylo vybetonováno. Do základu byla poté upevněna dolní část kříže, na niž byla 14. června 2003 upevněna opravená horní část. Obě části byly spojeny čepem a spojeny umělým kamenem. V prvním červencovém týdnu byla provedena povrchová úprava a patinace kříže, čímž byla jeho renovace završena.
      Cena renovace byla zakalkulována do probíhající opravy sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela, kterou za 85 000 Kč uhradil městský úřad v Kamenickém Šenově. Opravu kříže provedl Mgr. Vladimír Žák za pomoci Miroslava Pröllera.

Původní stav kříže před rozlomením Rozlomený kříž
Dolní část kříže Kříž po osazení horní části Kříž po spojení obou částí

Oprava kříže, listopad 2006:
      V roce 2006 byl smírčí kříž opět poškozen. Zřejmě do něj někdo nacouval autem, takže kříž praskl v místě, kde byly jeho pískovcové části spojeny umělým kamenem.
      Kříž byl proto převezen Janem Fedorčákem k opravě. Do spoje byl osazen nový nerezový čep a poškozené místo bylo doplněno umělým kamenem.
Náklady na opravu zaplatil Městský úřad v Kamenickém Šenově.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/