Smírčí kříž

Smírčí kříž

Katastr: Kamenický Šenov     Obec: Kamenický Šenov

Kříž stojí u plotu posledního domu na levé straně silnice do Slunečné.

Popis: Asi 65 cm široký a 70 cm vysoký pískovcový kříž s chybějícím levým ramenem má uprostřed vytesaný mělký výklenek se dvěma otvory, v němž byl kdysi zasazen plechový obrázek.

Historie:

Pískovcový kříž dříve stával asi o 150 kroků dále k jihu a na dnešní místo byl přemístěn při stavbě silnice v roce 1846. O 50 let později byl poražen býkem, ale 23. srpna 1903 byl znovu postaven. V roce 1983 byl již značně poškozený kříž při kladení potrubí částečně zaražen do země, čímž se jeho výška zmenšila asi na 50 cm.

O původu kříže se ve starých vlastivědách uvádí toto: V roce 1630, když byl vlastníkem zdejšího statku č.p.40 Christian Helzel, vyvážel jeho čeledín jednoho dne se dvěma voly hnůj ze dvora na pole. S předposledním nákladem jel už poměrně pozdě večer, a když se vrátil s prázdným vozem, začala silná bouřka. Vůz byl naložen ještě naposledy a pán čeledínovi řekl, že se tento náklad ještě musí odvézt. Tenkrát se totiž mezi sedláky věřilo, že zůstane-li naložený náklad hnoje stát přes noc ve dvoře, přinese to do dvora neštěstí. Čeledín ale odmítl v bouřce jet a tak jel sedlák sám. Voli se ale při jízdě bouřkou splašili, zpřetrhali provazy a jen se zbytky nákladu se vrátili zpět na dvůr. Sedláka potom našli ležet mrtvého na cestě a na jeho památku nechali na tom místě postavit kamenný kříž.

Mnohem později - v nedělním odpoledni 4. srpna 1775 tudy vedla domkářka Theresia Hankeová krávy na pastvu. Při návratu domů potkala dva muže, kteří šli od České Lípy, a přidala se k nim. Když se ale přiblížili k místu, kde stál kamenný kříž, začala bouřka a Theresii Hankeovou zasáhl blesk. Domkářka byla na místě mrtvá, zatímco oba muži byli jen trochu omráčeni, takže mohli oznámit, co se zde stalo.

Oprava kříže, květen-červenec 2003:

Na začátku září roku 2002 zjistil M. Pröller, že smírčí kříž je zlomený a povalený na zem. Jeho torzo bylo proto vyzvednuto a odvezeno k panu Žákovi do Chlumu u Dubé k restaurování.

Dne 8. května 2003 byla ze země vykopána odlomený spodní část kříže a místo bylo vybetonováno. Do základu byla poté upevněna dolní část kříže, na niž byla 14. června 2003 upevněna opravená horní část. Obě části byly spojeny čepem a spojeny umělým kamenem. V prvním červencovém týdnu byla provedena povrchová úprava a patinace kříže, čímž byla jeho renovace završena.

Cena renovace byla zakalkulována do probíhající opravy sochy sv. Jana Nepomuckého u kostela, kterou za 85 000 Kč uhradil městský úřad v Kamenickém Šenově. Opravu kříže provedl Mgr. Vladimír Žák za pomoci Miroslava Pröllera.

Oprava kříže, listopad 2006:

V roce 2006 byl smírčí kříž opět poškozen. Zřejmě do něj někdo nacouval autem, takže kříž praskl v místě, kde byly jeho pískovcové části spojeny umělým kamenem.

Kříž byl proto převezen Janem Fedorčákem k opravě. Do spoje byl osazen nový nerezový čep a poškozené místo bylo doplněno umělým kamenem.
Náklady na opravu zaplatil Městský úřad v Kamenickém Šenově.