Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Kulichem

Socha sv. Jana Nepomuckého pod Kulichem socha na kamenném soklu

Katastr: Krompach     Obec: Krompach

Sokl stojí asi 200 m jižně od vsi za bývalým kravínem u polní cesty poblíž silnice do Heřmanic.

Nutná oprava sochy:
Zrestaurování, osazení odpadlé hlavice a doplnění sochy sv. Jana Nepomuckého. Vyčištění podstavce a okolí.

Na podzim roku 2020 získal náš spolek na obnovu této památky 30.000 Kč od Nadace Občanského fóra. Obnova bude provedena společně s obcí Krompach, novou pískovcovou sochu vytesá kameník p. Pokorný z Děčína.

Stav sochy sv. Jana Nepomuckého v roce 2018

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/