Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Morový sloup pod Tolštejnem

Morový sloup pod Tolštejnem - březen 2016 [foto: Petr Zámiš] Kamenný sloup

Katastr: Rozhled     Obec: Jiřetín pod Jedlovou

Sloup stál u staré cesty na pozemcích pod severním svahem Tolštejna.

Popis: Dnes z památky, nazývané kdysi "Pestsäule" zůstal zachován jen nakloněný kamenný sokl, zdobený po stranách reliéfy. Sokl je na řadě míst poškozený a kovový trn, který držel původní dřík, je zrezivělý a kámen kolem něj praská.

Nutná oprava sloupu:
      Narovnání podstavce a zrestaurování soklu: doplnění ulomených částí a uvolnění rezavého kovového trnu. V ideálním případě i vysekání nového pískovcového dříku a hlavice.

Morový sloup pod Tolštejnem v březnu 2016 [foto: Petr Zámiš] Morový sloup pod Tolštejnem v březnu 2016 [foto: Petr Zámiš] Morový sloup pod Tolštejnem v březnu 2016 [foto: Petr Zámiš] Morový sloup pod Tolštejnem v březnu 2016 [foto: Petr Zámiš]

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/