Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Jarischův kříž

Jarischův kříž - duben 2007 kříž s kamenným soklem

Katastr: Markvartice     Obec: Jablonné v Podještědí

Kříž stojí na levé straně cesty, vedoucí ke Zdislavině studánce, asi 50 m za Markvartickým rybníkem.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí dvoustupňový podstavec, na jehož horním stupni vpravo je nápis: ERRICHTET VON FRANZ JARISCH a širší spodní část podstavce nese pokračování: IM JAHRE 1871. Sokl s rozšířenou hodní částí má na přední straně výklenek s nápisem: GELOBT SEI JESUS CHRISTUS [Pochválen buď Ježíš Kristus]. Hlavice je na všech stranách střechovitě zvednutá vzhůru, kříž s korpusem Krista je litinový.

Historie:
      V soupisu kaplí, křížů a soch farnosti Jablonné z roku 1835 je o této památce napsáno: "Litinový kříž na kamenném podstavci s pozlaceným Kristem se nazývá Jarisch Kreuz. Zřídil jej domkář Franz Schaufler roku 1871. Udržuje jej majitel domu Franz Jarisch v Markvarticích č.p. 57, což je zaneseno v kupní smlouvě a pozemkové knize. Nápis: Gelobt sei Jesus Christus. Dole na patě kamene: Errichtet von Franz Jarisch 1871. Slouží ke cti Boží a povzbuzení věřících. Dřívější majitel domu Franz Schuster odkázal v závěti 100 zl. k udržování kříže. Slavnostní vysvěcení uskutečněno o prvním prosebném dni 1871 místním farářem.".

Oprava kříže, duben 2007:
      Kříž s kamenným soklem byl před opravou ve velmi zanedbaném stavu. Kamenné části byly povrchově poškozeny, kříž byl zrezivělý a nápisy byly nečitelné.
      Během opravy byly všechny poškozené kamenné části opraveny, byly obnoveny nápisy a kříž spolu s korpusem byly natřeny. Pískovec byl natřen barvou v kombinaci modré a bílé se zlatými detaily.
      Opravu provedl člen občanského sdružení restaurátor Jan Fedorčák, finanční prostředky poskytl p. Jindřich Krob z Jablonného v Podještědí.

Stav kříže před opravou

 


Copyright (c) 2021    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/