Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaplička nad Dvorskými kameny

Kaplička nad Dvorskými kameny - 7.11.2004 kamenná kaplička

Katastr: Loubí     Obec: Holany

Kaplička stojí u staré cesty z Loubí do Holan, asi 1 km severně od osady na návrší nad Dvorskými kameny.

Oprava kapličky, říjen-listopad 2004:
      Před opravou byla kaplička značně poškozená, fasáda s omítkou byla otlučená, římsy poškozené, střecha z větší části bez tašek a střešních prvků.
      Koncem října byly ze střechy kapličky odstraněny veškeré zbytky starých betonových tašek, a po konzultaci s památkáři byly osazeny nové latě, na které byla položena střešní krytina z bobrovky. Vnější fasáda i vnitřní omítky byly kompletně opraveny a nabíleny, ozdobné prvky a římsy byly opraveny umělým kamenem a zpatinovány.
      Rekonstrukci kapličky za 39 470 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA, veškeré práce provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

stav kaple před opravou, 28.10.2003 zahájení opravy, 21.10.2004 opravená kaplička, 7.11.2004 opravená kaplička, 7.11.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/