Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž nad Loubským dolem

Kříž nad Loubským dolem - 7.11.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Loubí     Obec: Holany

Kříž stojí v lese nad Loubským dolem u zaniklé cesty do Kozlího Rohu.

Oprava kříže, květen-listopad 2004:
      Fundament kříže se dvěma schůdky byl zanesen zeminou, kamenný sokl byl povrchově poškozen, horní část hlavice s kovovým křížem zcela chyběla.
      Během opravy byl fundament se schůdky očištěn a spáry byly vyplněny maltovou směsí. Poškozená místa kamenného soklu byla opravena umělým pískovcem, hlavice byla zrestaurována do své původní podoby a celý povrch památky byl zpatinován. Do hlavice byl osazen nový kovaný kříž od kováře p. Poláka z Dolní Libchavy. Okolí kříže bylo vyčištěno a byly vyřezány okolní křoviny.
      Opravu kříže v hodnotě 10 000 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA, provedl ji Kamil Ešner z Nového Boru.

sokl kříže před opravou, 13.3.2004 zničená deska s nápisem, 13.3.2004 začátek opravy, 2.5.2004

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/