Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u Oslovic

Kříž u Oslovic - listopad 2006 kříž s kamenným soklem

Katastr: Holany     Obec: Holany

Kříž stojí na levé straně silnice ze Zahrádek do Stvolínek asi 150 m za osadou Oslovice.

Popis: Na kamenném fundamentu stojí podstavec čtvercového půdorysu, který je nahoře římsovitý. Sokl má na přední straně výklenek s otvory po osazené desce. Hlavice má v dolní části do stran vysazenou římsu, horní část je užší a vyšší s římsou nahoře. Do hlavice je zasazen kovový kříž.

Oprava kříže, květen-listopad 2006:
      Před opravou byl fundament zasypaný zeminou a zarostlý, podstavec byl posunut mimo fundament, sokl byl povalen a hlavice s křížem chyběly.
      Během opravy byl fundament očištěn, jeřábem na něj byl přesunut podstavec a osazen sokl spojený čepem. Novou hlavici a kříž vyrobil a osadil člen občanského sdružení Martin Mikolášek ze Svoru, na opravě se dále podíleli členové sdružení Jiří Kühn a Miroslav Pröller. Finanční prostředky na opravu poskytl Obecní úřad v Holanech.

Stav kříže před opravou, 6.5.2006

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/