Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kříž u silnice do Litic

Kříž u silnice do Litic - 13.5.2004 kříž s kamenným soklem

Katastr: Holany     Obec: Holany

Kříž stojí na konci obce u silnice do Litic.

Popis: Kovaný kříž s obrazem Krista malovaným na plechu stojí na kamenném soklu.

Oprava kříže, květen 2004:
      Kamenný sokl byl před opravou povrchově poškozen, horní část chyběla a nebyl zjištěn jeho původní vzhled.
      Sokl kříže byl opraven umělým pískovcem a zpatinován, na jeho vrcholu byl osazen nový kovaný kříž s malovaným korpusem Krista, který vyrobil kovář Petr Pokorný z Děčína.
      Náklady na opravu ve výši 12 000 Kč zaplatil Obecní úřad v Holanech z grantu, získaného od Nadace VIA.

Stav kříže před opravou

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/