Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Mattauchův kříž

Mattauchův kříž - 19.10.2003 kříž s kamenným soklem

Katastr: Doksy     Obec: Doksy

Kříž se nachází na malé vyvýšenině vpravo od silnice z Doks do Tachova.

Popis: Památka se skládá z podstavce, na jehož přední straně je nečitelný nápis a vzadu vyrytý nápis RENOVIERT. Sokl se směrem vzhůru zužuje, z přední strany je půlkruhovitě završená nika po sošce a pod ní další nečitelný nápis. Hlavice i kříž chyběly. Po pravé straně kříže je vzrostlá lípa, z druhého stromu dnes zůstal už jenom pařez.

Oprava kříže, říjen 2003:
      Zadní část podstavce byla očištěna od nánosu zeminy. Mgr. Veronika Žáková z Chlumu u Dubé vytesala z pískovce novou římsovitou hlavici, která byla 19. října spojena se soklem nerezovým čepem. Do hlavice byl osazen nový kovaný kříž od pana Císařovského z Olešna.
      Úpravu okolí a ořezání sousední lípy provedl Městský úřad Doksy, který také zaplatil opravu z grantu, uděleného odborem životního prostředí Libereckého kraje.

Stav kaple před opravou Doplnění nové hlavice, 19.10.2003

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/